Prezentacja kandydatów do samorządu uczniowskiego na rok szkolny 2021/2022

Banner - Wybory do samorządu uczniowskiego

14 września 2021 r. odbyły się w naszej szkole apele, oddzielnie dla uczniów Liceum
i Technikum, w trakcie których kandydaci na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, w krótkiej prezentacji przedstawiali swoje hasła i propozycje.

Oto nasi kandydaci:

  • Sandra Romaniszyn – klasa II m
  • Jan Gradoń – klasa II m
  • Krzysztof Zabłocki – klasa III mg
  • Daria Opak klasa – III ag
  • Dawid Bokwa – klasa III mg
  • Wiktor Jaśkiewicz – klasa III tg

Kandydaci zaprezentowali się swoim młodszym i starszym kolegom i koleżankom. Dodatkowo przedstawiciel obecnego prezydium omówił nowe zasady głosowania z użyciem systemu elektronicznego.

Na zakończenie każdego spotkania pani dyrektor Agnieszka Nagoda-Gębicz serdecznie podziękowała ustępującym członkom SU, w szczególności przewodniczącemu Bartłomiejowi Dziadowiec za efektywną współpracę w roku szkolnym 2020/21. Pani dyrektor podkreśliła, że wszyscy nauczyciele są otwarci na pomysły i inicjatywy oraz wspólnie z młodzieżą będą podejmować działania możliwe do zrealizowania ? w tym roku szkolnym. Wybory Prezydium i Opiekuna Samorządu Uczniowskiego, a także Rzecznika Praw Ucznia odbędą się w piątek 17 września 2021 r.