Certyfikat Wojewódzki Szkoły Promującej Zdrowie

29 września 2021 r. w Kuratorium Oświaty w Łodzi, pani dyrektor Agnieszka Nagoda-Gębicz odebrała z rąk łódzkiego wicekuratora pana Andrzeja Krycha certyfikat przynależności do Sieci Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego. Wyróżniono tylko 17 przedszkoli i szkół naszego województwa.

W Szkole Promująca Zdrowie członkowie społeczności szkolnej – pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, do podjęcia podobnych starań.

Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej. Koordynatorem działań SPZ jest pani Marta Szataniak.