Dzień Patrona, Dzień Edukacji Narodowej, Ślubowanie klas I

13 października 2021 r. był w naszej szkole dniem szczególnym, gdyż obchodziliśmy potrójną uroczystość Dzień Patrona Szkoły, Dzień Edukacji Narodowej i ślubowanie uczniów klas I. Montaż słowno-muzyczny nawiązujący do nauki i sylwetki Świętego Jana Pawła II pod hasłem: Nie lękajcie się, przygotowali i zaprezentowali uczniowie naszej szkoły w szczególności klas I. Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie i tym samym zostali oficjalnie przyjęci w poczet uczniów Liceum i Technikum.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pani dyrektor Agnieszka Nagoda-Gębicz złożyła serdeczne życzenia nauczycielom i pracownikom administracji oraz życzyła uczniom klas I wytrwałości w dążeniu do osiąganiu wyników na miarę swoich możliwości. Uczniowie jako prezent dla nauczycieli przedstawili humorystycznie fragment Ferdydurke „Lekcja polskiego” oraz muzyczne życzenia „Sobie i Wam”.

Pani przewodnicząca Rady Rodziców, złożyła pracownikom i uczniom klas I życzenia. Po uroczystej akademii dla uczniów, rodziców i nauczycieli zostały przygotowane przez Radę Rodziców torty na dobry początek nauki w naszej szkole oraz wykonano pamiątkowe zdjęcia klasowe. Uroczystość została przygotowana przez nauczycieli: M. Krupską, K. Klimczyk, M. Szura, M. Szataniak, A. Harciarek, a wspaniale zaprezentowali się uczniowie: S. Aleksandrek, A. Barda, K. Antosiewicz, W. Falarz, M. Wąs, K. Usiak, J. Mirek, M. Cecot, O. Ołubek, D. Sala, B. Pulwert, M. Nagoda, A. Głowacka, K. Szafrański, Ł. Durka, P. Śnioch, Z. Stępczyńska, A. Chęcińska, J. Ściebura, M. Tomczyk, Z. Sujata, W. Jędrzejczak. Obsługa techniczna: D. Botul, Sz. Strzelczyk.

Zdjęcia: ZSP Kleszczów oraz Pani Agnieszka Cecot