Podsumowanie projektu PO WER

16 marca 2022 r. odbyło się uroczyste podsumowanie I części projektu pt. „Europejski wymiar edukacji w kształceniu zawodowym” o nr 2020-1-PL01-KA102-079072 finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” w roku szkolnym 2020/2021

Uroczystość była okazją do upowszechniania rezultatów projektu. Uczestnicy mobilności – uczniowie klasy IV m (technik mechatronik) oraz IV t (technik automatyk) –- przygotowali dla swoich młodszych kolegów z technikum oraz z szkół podstawowych województwa łódzkiego album ze zdjęciami oraz fotoreportaż prezentujący przebieg stażu i miejsca, które zwiedzili podczas pobytu w Niemczech.

Kacper Kęsy i Marcel Kozłowski (z IV m) oraz Michał Dusza i Bartłomiej Dziadowiec (z IV t) ze sceny opowiadali zgromadzonym w auli Solpark o podniesieniu swoich umiejętności zawodowych, wzroście pewności siebie, przełamaniu bariery językowej, o niemieckiej tradycji, kulturze oraz czołowych zabytkach (m.in. Bramie Brandenburskiej, Murze Berlińskim, Muzeum Historycznym, Muzeum Techniki, Szklanej Manufakturze Volkswagena). Równie ciekawa była część spotkania poświęcona codziennej pracy praktykantów w WBS w Dreźnie, która polegała m.in. na realizacji projektów w programach AutoCad i Inventor, czy konstruowaniu robotów. Rozmowy na temat stażu, jego efektów odbywały się również w kuluarach, podczas przygotowanego na tę okoliczność poczęstunku.

Ważnym momentem  uroczystości było wręczenie 40 uczniom (uczestnikom mobilności) przez panią dyrektor  Agnieszkę Nagodę-Gębicz międzynarodowego dokumentu Europass- Mobilność wydanego przez Krajowe Centrum Europass oraz okolicznościowych upominków- gadżetów promujących projekt. Gratulując  uczniom udziału w projekcie oraz otrzymania potwierdzenia nabytych umiejętności w formie międzynarodowego dokumentu, pani dyrektor wyraziła nadzieję, że zebrane doświadczenia będą zachętą do podobnych działań dla ich młodszych kolegów i koleżanek.