Realizujemy program „Szkoła z klasą” – wyzwanie drugie za nami!

Drugie wyzwanie w ramach projektu ”Szkoła z klasa” za nami! Drugi z trzech etapów projektu dotyczył metody design thinking i polegał na przeprowadzeniu lekcji lub serii lekcji z użyciem takiej metody pracy. Ta metoda myślenia projektowego mająca na celu rozwiązanie jakiegoś problemu polega na tworzeniu prototypów, które później testowane są w praktyce. Podczas tworzenia rozwiązań koncentrujemy sią na odbiorcy naszego rozwiązania, dokonujemy stałej autoewaluacji.

Dzięki pracy w grupie oraz czerpaniu z doświadczenia i wiedzy wszystkich uczestników projektu możliwe jest stworzenie optymalnego rozwiązania. Uczniowie naszej szkoły skoncentrowali się na problemach dzisiejszej młodzieży, kwestii bezpańskich psów w okolicy. Po poznaniu polskiej sceny politycznej tworzyli nowe partie polityczne, badali także poziom tolerancji dla osób z niepełnosprawnościami, zajmowali się systemem edukacji w Polsce. W celu zbadania i przeanalizowania interesujących nas kwestii uczniowie przygotowali ankiety, plakaty, dokonywali analiz rozmaitych tekstów kultury czy dostępnych w Internecie danych i statystyk.