Dodatkowe uprawnienia SEP

Pełnoletni uczniowie z klasy 3tg (technik automatyk) oraz 3mg (technik mechatronik) uzyskali dodatkowe uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji do 1kV. Wcześniej uczestniczyli w kursie zakończonym zdanym egzaminem, na podstawie którego uzyskali kwalifikacje do wykonywania pracy na stanowisku: EKSPLOATACJI w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów i montażu dla następujących urządzeń, instalacji i sieci:

Grupa 1 Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV,

10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 2.

7 kwietnia 2022 r. pani dyrektor Agnieszka Nagoda – Gębicz pogratulowała i uroczyście wręczyła uczniom świadectwa potwierdzające w/w kwalifikacje.

Pozostali uczniowie z klas trzecich będą mogli zdobyć uprawnienia SEP w klasie czwartej w ramach zajęć: dodatkowe umiejętności zawodowe. Nasze technikum oferuje uczniom przygotowanie do nabycia dodatkowych uprawnień zawodowych w zakresie wybranych zawodów, dodatkowych umiejętności zawodowych lub kwalifikacji rynkowych funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji zgodnie z załącznikiem nr 33 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r.

Uzyskanie dodatkowych uprawnień jest dla uczniów szkół branżowych niezwykle cenne i zwiększa ich szanse na rynku pracy. Uprawnienia SEP są niejednokrotnie niezbędnymi wymaganiami w procesie rekrutacji. Wiele firm poszukujących pracowników na stanowisko związane z elektryką, oczekuje właśnie takich udokumentowanych umiejętności z zakresu SEP. Uprawnienia te przydają się również w codziennym życiu i pozwalają lepiej przygotować się do egzaminów zawodowych.