Prezydenckie podziękowania za udział w Narodowym Czytaniu

Treść listu
List od prezydenta wraz z książką