Losy absolwentów

Losy absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Kleszczowie oraz Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie.