Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu to znakomita okazja do refleksji i analizy swoich przyzwyczajeń związanych z korzystaniem z sieci. Corocznie na lekcjach informatyki w miesiącu lutym zwracana jest szczególna uwaga na tematykę zawiązaną z bezpieczeństwem w Internecie. Nie inaczej jest też w obecnym roku szkolnym. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że nie wystarczy raz w roku zaktualizować komputer oraz  pobrać poprawki do oprogramowania, by twierdzić, że wystarczająco dba się o bezpieczeństwo. Nie zmienia to jednak faktu, że to święto to okazja, by wyrobić sobie odpowiednie nawyki. Myśląc o własnym bezpieczeństwie w Internecie, należy przede wszystkim zadbać o zaktualizowany system operacyjny i przeglądarkę i ustalić odpowiednio skomplikowane hasła do usług. Te warto regularnie zmieniać i oczywiście ustawić dodatkowo uwierzytelnianie dwuetapowe.
Dlatego pamiętaj: lepiej „świętuj” Dzień bezpiecznego Internetu codziennie!