Kolejna akcja honorowego krwiodawstwa.

W czwartek 2 lutego 2023 roku odbyła się kolejna, 3 w tym roku szkolnym, akcja honorowego krwiodawstwa. We współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi oraz Gminnym Klubem Honorowych Dawców Krwi PCK

w Kleszczowie przeprowadzono akcję honorowego krwiodawstwa, w której udział wzięli uczniowie naszej szkoły. Niektórzy uczniowie zdecydowali się oddać krew po raz pierwszy. Przypominamy, że krwiodawcami mogą zostać osoby zdrowe, które ukończyły 18 lat, nie przyjmujące na stałe żadnych leków. Dodatkowym parametrem jest waga dawcy – nie może być ona niższa niż 50 kilogramów. W sumie krew oddało 11 uczniów. W naszej szkole krew oddajemy zawsze od godziny 11.00. Godziny poranne są zarezerwowane dla osób z zewnątrz.

Kolejna akcja odbędzie się 6 kwietnia 2023 roku. Zapraszamy.