Hala sportowa z programu OLIMPIA

21 lipca 2023 r. pani dyrektor Agnieszka Nagoda-Gębicz uczestniczyła w spotkaniu przy Szkole Podstawowej nr 10 w Piotrkowie, podczas którego Wiceminister Sportu i Turystyki pan Arkadiusz Czartoryski wraz z przedstawicielami parlamentu i samorządu, wręczył symboliczne czeki z przyznanym przez rząd dofinansowaniem z programu Olimpia. Organ prowadzący szkołę Gmina Kleszczów dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych otrzymał dofinansowanie w kwocie 2 420 000 zł. „Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”, ogłoszony był przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i nazywany Programem „Olimpia”.

Budowa hali poprawi dostępność infrastruktury sportowej dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie oraz dla mieszkańców gminy. Przyszkolna hala ma być obiektem o wymiarach 20 m x 40 m z zadaszeniem metalowym o konstrukcji samonośnej. Elementem wyposażenia hali będzie wirtualna strzelnica laserowa, złożona z czterech stanowisk strzeleckich. Zakłada się, że inwestycja będzie realizowana w roku 2024. W przyszłości będziemy wykorzystywać halę podczas zajęć wychowania fizycznego, zajęć sportowych oraz edukacji dla bezpieczeństwa. https://www.gov.pl/web/sport/program-olimpia–program-budowy-przyszkolnych-hal-sportowych