Bieg Fair Play

W dniu 14.09.2023r włączając się w obchody „Światowego Dnia Fair Play” nauczyciele wychowania fizycznego naszej szkoły zorganizowali w czasie lekcji „Bieg Fair Play”. Inicjatywa ta ma na celu promowanie uczciwej gry i rywalizacji, eliminowanie przemocy i kształtowanie właściwych wartości etycznych w sporcie i w życiu codziennym. Sport to nie tylko walka o medale, to również zwycięstwo nad samym sobą, ale tylko wtedy, jeśli gra prowadzona jest uczciwie. I tego właśnie ma uczyć Bieg Fair Play, organizowany przez Polski Komitet Olimpijski.