AKCJA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA

W czwartek 5 października 2023 roku odbyła się pierwsza w tym roku szkolnym, akcja honorowego krwiodawstwa. We współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi oraz Gminnym Klubem Honorowych Dawców Krwi PCK w Kleszczowie przeprowadzono akcję, w której udział wzięli uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. Niektórzy uczniowie zdecydowali się oddać krew po raz pierwszy.

Krwiodawcami mogą zostać osoby zdrowe, które ukończyły 18 lat, nie przyjmujące na stałe żadnych leków. Dodatkowym parametrem jest waga dawcy – nie może być ona niższa niż 50 kilogramów. W sumie krew oddało 12 uczniów i 2 nauczycieli. Przypominamy, że w naszej szkole krew oddajemy zawsze od godziny 11.00. Godziny poranne są zarezerwowane dla osób z zewnątrz. Kolejna akcja odbędzie się 7 grudnia 2023 roku w ramach Jesiennych spotkań Młodych Krwiodawców. Zapraszamy.