Najlepsi czytelnicy

19 stycznia 2024 roku Pani  dyrektor nagrodziła najlepszych czytelników ZSP w Kleszczowie w miesiącu listopadzie i grudniu.  I tak,  najlepszą czytelniczką listopada została Julia Bzdak z klasy IV b, natomiast najlepszym czytelnikiem  grudnia został Andrii Savchuk z klasy I b.

Zwycięzcom gratulujemy.

Zachęcamy innych miłośników książki do brania udziału w konkursie ,, Najlepszy Czytelnik”.
Co miesiąc wyłaniamy i nagradzamy jednego laureata, który przeczyta najwięcej książek.