Regulamin rekrutacji

Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 23 stycznia 2023 roku

Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie wykazu zawodów, które mogą być wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej