Relacja z Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

„Doradzamy zawodowo, wybieramy odlotowo” relacje dzień po dniu 🙂
Wszystkie spotkania odbyły się w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (inicjatywa Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP) pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynatorem OTK była pani Renata Kina-Neumann, moderatorem wszystkich spotkań pani dyrektor Agnieszka Nagoda-Gębicz, sprawne działanie informatyczne i łączenie online zapewnił pan Łukasz Święciak. Wszystkim serdecznie dziękujemy 🙂

19 października 2020 r.

Pierwszego dnia Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery mogliśmy uczestniczyć w spotkaniach z przedstawicielem firmy i fundacji mającej siedzibę w Gminie Kleszczów. Spotkania odbywały się za pośrednictwem MS Teams. „Przedsiębiorstwa na rynku lokalnym” – prezentacja, wykład firma Caparol Polska Sp. z o.o. Jako pierwszy przyjechał do nas p. Radosław Koryzna – Manager ds. Edukacji i Rozwoju Region Europy Wschodniej odpowiedzialny za szkolenia dla 14 krajów Europy oraz pasjonat, a zarazem sędzia międzynarodowy w piłce wodnej. Pan Koryzna w swoim wystąpieniu zapoznał uczniów z charakterystyką firmy oraz stanowiskiem, które piastuje. Międzynarodowy koncern DAW, do którego należy Caparol Polska jest firmą posiadającą ponad stuletnią tradycję produkcji farb i systemów ociepleń. Nasz gość przedstawił swoją ścieżkę zawodową oraz opowiedział o swojej wielkiej pasji, jaką jest piłka wodna. Na koniec odpowiadał na liczne pytania zadawane przez uczniów w formie czatu. Warto zobaczyć: https://www.caparol.pl/o-nas 


„Doradzamy zawodowo – pomagamy wyborowo” – Drugie spotkanie online odbyło się z prezesem Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów p. Mariolą Rybarczyk, która przedstawiła specyfikę pracy fundacji i swoją ścieżkę kariery zawodowej „Od kioskarki do prezesa”. Pani prezes  szczegółowo omówiła poszczególne etapy swojej pracy zawodowej zwracając uwagę młodzieży na potrzebę ciągłego rozwijania swoich zainteresowań, doskonalenia umiejętności personalnych i zawodowych oraz dążenia do osiągnięcia wyznaczanego celu. Opowiedziała o celach i zadaniach działalności Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów. Do głównych zadań FRGK należy tworzenie i zapewnienie warunków dla inwestorów krajowych i zagranicznych oraz promowanie oferty inwestycyjnej Gminy Kleszczów, wspieranie mieszkańców gminy w różnych dziedzinach tj. doskonalenie zawodowe, nauka, kultura, sport, rolnictwo itp. Warto zobaczyć: https://frgk.pl/


Poznajemy specyfikę pracy zawodu psychokosmetologa. Następnym punktem poniedziałkowego OTK było spotkanie z p. Pauliną Barczak – psychologiem i kosmetologiem, która opowiedziała w jaki sposób odnalazła swoją drogę zawodową. W prosty sposób wyjaśniła czym kierować się wybierając szkołę, studia, pracę. Jakie cechy warto w sobie rozwijać, na co zwrócić uwagę wybierając szkołę. Następnie przedstawiła Piramidę Higieny Ciała, szczególną uwagę poświęcając zagadnieniu „Jakości snu”. Pani Paulina wyczerpująco odpowiedziała na wszystkie pytania oraz zachęcała do indywidualnych rozmów. Warto zobaczyć: http://www.paulinabarczak.pl/ 


20 października 2020 r.

Młodzież została zaproszona do obejrzenia webinaru „Odlotowe CV w 3 dni”  przygotowane przez Centrum Szkoleń i Promocji Zatrudnienia – dzień 1 –TUTAJ, dzień 2 – TUTAJ, dzień 3 – TUTAJ. Na spotkaniu prowadząca tłumaczyła jak napisać poprawnie własne CV, na co zwrócić uwagę i jakie informacje wpisać w poszczególne punkty. Spotkanie można obejrzeć w podanych linkach. Zapraszamy w wolnej chwili do kliknięcia 🙂


21 października 2020 r.

W tym dniu zaprosiliśmy na spotkanie nt: „Poznajemy specyfikę pracy zawodu mediatora” . Gościliśmy pana Adriana Cybulskiego, mediatora w sprawach cywilnych przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim. Pan Cybulski wyjaśnił na czym polega zawód mediatora oraz przedstawił główne cechy jakimi powinna się kierować osoba wybierająca ten zawód. Opowiedział o swojej ścieżce kariery, a także o prowadzeniu własnej działalności. 


22 października 2020 r.

W czwartek mieliśmy możliwość „Poznać specyfikę pracy zawodu fizjoterapeuty”, a w spotkaniu online towarzyszył nam specjalista fizjoterapii dr n. med. pan Michał Kaczmarek i młodzież LO z klas o profilu ratowniczo-medycznym. Celem spotkania było poznanie charakteru pracy fizjoterapeuty. Pan Kaczmarek w szczegółowy sposób opowiedział jak wygląda praca w tym zawodzie i jak kształtowała się jego ścieżka zawodowa. Przedstawił dwie 🙂 🙁 strony tego zawodu, podkreślając, że jest to praca odpowiedzialna i wymagająca, w której należy dbać o kondycję fizyczną nie tylko pacjenta, ale również własną. Osobę wybierającą ten zawód powinna cechować duża odporność psychiczna i umiejętne podejście do pacjenta. Uczniowie dowiedzieli się, że wybierając ten zawód, należy ciągle uzupełniać wiedzę i zdobywać nowe uprawnienia poprzez liczne szkolenia. Spotkanie było bardzo ciekawe, a młodzież otrzymała wyczerpujące odpowiedzi na liczne pytania. Na uwagę zasługuje fakt, że pan Kaczmarek jest pracownikiem kleszczowskiej Przychodni Salus i jeżeli będziemy mieli możliwość to zorganizujemy zajęcia warsztatowe w naszej szkole pokazujące praktyczne umiejętności fizjoterapeuty. 


„Przedsiębiorstwa na rynku lokalnym” – Solpark i Wielki Ptak. Mieliśmy możliwość udziału w spotkaniu online z prezesem zarządu Solpark Kleszczów Sp. z o.o. panem Rafałem Maciejewskim oraz specjalistą ds. obsługi biura zarządu, p. Sylwią Cebulą. Nasi goście opowiedzieli nam o specyfice i zadaniach, jakie spełnia kompleks Solpark, w części którego znajduje się również Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie. SOLPARK to nowoczesne centrum sportowo –rekreacyjno- konferencyjne, bogato wyposażona baza sportowa z zapleczem hotelowym i gastronomicznym. Oferta kompleksu kierowana jest do klientów biznesowych, sportowców oraz osób, które wypoczywają w aktywny sposób. Pani Cebula przedstawiła uczniom wymagania, jakie stawiane są przyszłym pracownikom, omówiła możliwości zatrudnienia młodocianych pracowników (w czasie ferii, wakacji, praktyk zawodowych, …). Pan R. Maciejewski, zaprosił uczniów naszej szkoły na wycieczkę techniczną po obiekcie (podbasenie, maszynownia kręgielni). Z przyczyn oczywistych wycieczka zostanie zorganizowana w późniejszym terminie. Następnie pan Maciejewski opowiedział o swojej pasji, a zarazem działalności, jaką jest prowadzenie agroturystki i min. stadniny koni. Warto zobaczyc: https://www.facebook.com/WielkiPtakAgroturystyka 


W tym dniu młodzież i nauczyciele mieli możliwość uczestniczenia w specjalnym spotkaniu online z cyklu #ZawodowyStream – spotkanie z przedstawicielami branży kosmicznej. Do uczestnictwa w tym wydarzeniu zaprosił nas portal Mapa Karier. Warto zobaczyć –TUTAJ.


23 października 2020 r.

„Doradzamy zawodowo – wybieramy odlotowo” – przedsiębiorstwa na rynku lokalnym, prezentacja, wykład firmy Kersten Europe Sp. z o.o. Uczniowie Technikum uczestniczyli w spotkaniu online z dyrektorem technicznym, p. Michałem Antosiewiczem. Kersten Europe Sp. z o.o. zajmuje się gięciem rur, blach i profili ze stali, stali nierdzewnej i aluminium. Tworzą od zagiętych części i konstrukcji mostów, budynków użyteczności publicznej i dzieł sztuki po komponenty dla przemysłu transportowego, budownictwo maszyn, zbiorniki, budownictwo mieszkaniowe i rozwiązania energii odnawialnej. Celem zajęć było przekazanie młodzieży ważnych informacji o firmie, produktach, parku maszyn, ale również o wymaganiach stawianych przyszłym pracownikom i możliwościach zatrudnienia oraz kariery zawodowej w tej firmie. Na zakończenie spotkania p. M. Antosiewicz przeprowadził konkurs z nagrodami dla aktywnych słuchaczy. Spotkanie było urozmaicone prezentacjami i filmem, a prowadzący odpowiadał na liczne pytania uczniów. Chętnie skorzystamy z zaproszenia i zorganizujemy wycieczkę zawodoznawczą do firmy Kersten Europe Sp. Z o.o. Warto zobaczyć: https://www.kersteneurope.com/pl 


Podczas Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w naszej szkole odbyły się warsztaty prowadzone przez nauczycieli i specjalistów.
,,Uczymy się uczyć”, to tytuł prezentacji udostępnionej przez pedagoga szkolnego p. Ilonę Bujacz, uczniom klas pierwszych na platformie TEAMS. Uczniowie podczas prezentacji pozyskali informacje dotyczące zdolność zapamiętywania, która stanowi jedną z najwspanialszych umiejętności człowieka. Dowiedzieli się, że optymalne zapamiętanie i odtworzenie informacji może nastąpić wówczas, gdy informacje będą podane w taki sposób, że trafią one zarówno do prawej, jak i do lewej półkuli mózgu. Uczniowie dowiedzieli się także o tym, że w procesie uczenia się bardzo ważne jest dostosowanie sposobu nauczania do indywidualnego stylu przyswajania wiedzy z wykorzystaniem odpowiednich technik nauczania, które angażują logikę i kreatywność .

„Zawód z temperamentem”- zajęcia online , które poprowadziła psycholog szkolny, p. Marzena Jakubowska-Brożyna . Była to okazja, by zastanowić się nad tym, że każdy z nas ma dla siebie charakterystyczny układ nerwowy, a co za tym idzie temperament. Uczniowie uczyli się dobierać zawody do temperamentów. Przesłaniem zajęć było to, że każdy temperament jest wartościowy i potrzebny. Psycholog poinformowała o możliwości wykonania badań diagnostycznych, które mogą pomóc w wyborze przyszłego zawodu.

„Poznajemy zawody – tłumacz przysięgły” – p. Adam Grodek kl. W dniu 22 października 2020 roku Pan Adam Grodek nauczyciel języka niemieckiego, tłumacz przysięgły języka niemieckiego wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości w Polsce, przeprowadził zajęcia w klasie IIIa i II a poświęconą pracy tłumacza przysięgłego. Miała ona na celu przybliżenie uczniom charakteru zawodu i objaśnienie jego specyfiki. Uczniowie poznali rodzaje dokumentów, którymi zajmują się tłumacze przysięgli, dowiedzieli się, jakie są wymagane kryteria, które muszą spełnić by podjąć taką pracę, a także zaznajomili się z różnicą między tłumaczeniem zwykłym, a przysięgłym.

„Doradzamy zawodowo -najważniejsze czynniki przy planowaniu kariery zawodowej” – warsztaty prowadzone przez p. Renatę Kina-Neumann, na zajęciach z doradztwa zawodowego. Decyzje dotyczące wyboru zawodu i zaplanowania zawodowej kariery są jednymi z ważniejszych, które podejmujemy w życiu. Od nich w dużym stopniu zależy przyszłe życie. I mimo, że zmieniająca się rzeczywistość związana z rynkiem pracy wymaga dużej mobilności (umiejętności dokonywania zmian, przystosowania się), umiejętności przekwalifikowania się, to niezmiernie istotne jest, jak dalece człowiek (szczególnie młody) świadomie podejmuje swoją pierwszą decyzję.

Konsultacje z doradcą zawodowym, pedagogiem i psychologiem szkolnym – młodzież miała możliwość porozmawiania skorzystania z porad nauczycieli dotyczących wyborów życiowych, przyszłości oraz otrzymać pomoc w rozwiązaniu nurtujących ich problemów.