Podpisanie umów z uczestnikami projektu w ramach programu PO WER – mobilność 3 i 4

W dniu 22 września 2020r. dwie grupy uczniów z klasy IVTNT, którzy zakwalifikowali się na wyjazd na staż zawodowy do Drezna, podpisały z dyrektorem szkoły, panią Agnieszką Nagodą-Gębicz umowy wraz z załącznikami w ramach realizacji projektu „Europejski wymiar praktyki zawodowej wśród kleszczowskich mechatroników” o nr 2018-1-PL01-KA102-048155, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 94,29% oraz ze środków krajowych w 5,71%, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Dwie grupy liczące po trzynastu uczniów wraz z opiekunami wyjadą do Niemiec 27 września 2020r., zaś powrót nastąpi 10 października. W tym czasie uczniowie odbędą dwutygodniowy staż zawodowy w zakresie komputerowego wspomagania projektowania przy użyciu programów AutoCAD 2D, AutoCAD 3D i Inventor, a także zrealizują ciekawy program kulturowy, zawierający m.in. zwiedzanie Starego Miasta w Dreźnie, Szklanej Manufaktury Volkswagena czy Muzeum Militarnego oraz całodniową wycieczkę do Szwajcarii Saksońskiej.