Znakomite wyniki egzaminów zawodowych 100%

W czerwcu i lipcu 2021 roku odbyły się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (formuła 2017) dla uczniów obecnych klas czwartych. Wyniki zostały ogłoszone w systemie elektronicznym 31 sierpnia, natomiast świadectwa zdania egzaminów zostały przekazane do szkół 8 września 2021 r. Z dumą informujemy, że wszyscy uczniowie w 100 % zdali egzaminy w części pisemnej i praktycznej i uzyskali bardzo dobre wyniki.

Zdający byli kształceni zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 31 marca 2017 roku. Egzaminy w kwalifikacji EE.02 i EE.17 odbyły się w terminach:

  • część pisemna – 22 czerwca 2021 roku,
  • część praktyczna
    • dla techników automatyków w dniach 28 i 29 czerwca 2021 r.
    • dla techników mechatroników w dniach 5 i 6 lipca 2021 r.

W województwie łódzkim do obu części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przystąpiło 7 628 zdających. Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie otrzymało 74,4% zdających spośród wszystkich, którzy przystąpili do obu części egzaminu. Pani dyrektor Agnieszka Nagoda-Gębicz uroczyście wręczyła uczniom świadectwa wydane przez Okręgowa Komisję Egzaminacyjną w Łodzi, życząc jednocześnie dobrego przygotowania do kolejnego egzaminu który odbędzie się w styczniu 2022 r.

Gratulujemy!