Odkręcamy, zbieramy!

Banner dot. zbiórki nakrętek

Zachęcamy do przemyślanych i bezinteresownych działań podczas Waszej codziennej egzystencji. Wystarczy, że odkręcisz nakrętkę przed wyrzuceniem plastikowej butelki i wrzucisz ją do odpowiedniego pudełka obok koszy na korytarzu. Nic prostszego, a jak wiele dla kogoś W tym przypadku ponownie dla Frania Śpiącego Królewicza.