Najlepsze Technikum w Polsce

NAJLEPSZE SZKOŁY SĄ W KLESZCZOWIE, TECHNIKUM – ZŁOTA SZKOŁA, LICEUM – BRĄZOWA SZKOŁA

12 stycznia 2022 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w XXIV uroczystej Gali  Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2022. W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 1256liceów ogólnokształcących i 1165 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2021 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, komisji ds. kształcenia KRASP, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczyła rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Kryteria Rankingu Liceów 2022 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Kryteria Rankingu Techników 2022 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Prestiżowe rankingi Perspektyw oparte są wyłącznie na twardych danych z okręgowych komisji egzaminacyjnych, z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) MEiN, a także komitetów głównych olimpiad.

Nasze szkoły uzyskały znakomite lokaty – Technikum to NAJLEPSZE TECHNIKUM W POLSCE i kolejny raz ZŁOTA SZKOŁA.

https://2022.technika.perspektywy.pl/rankings

https://2022.technika.perspektywy.pl/rankings/ranking-glowny-technikow

https://2022.technika.perspektywy.pl/rankings/ranking-lodzki

Jesteśmy ogromnie dumni, że Technikum w rankingu maturalnym zajęło I lokatę w Polsce. https://2022.technika.perspektywy.pl/rankings/ranking-maturalny-technikow

Liceum Ogólnokształcące znalazło się w gronie najlepszych liceów w województwie łódzkim zajmując 40 miejsce. Nasze Liceum to BRĄZOWA SZKOŁA.

W Warszawie dyplomy i gratulacje w imieniu całej społeczności szkolnej odbierali: pani dyrektor Agnieszka Nagoda-Gebicz, pani Renata Patyk – wychowawczyni naszych tegorocznych absolwentów oraz Michał Dusza uczeń klasy IV t – przedstawiciel wszystkich uczniów naszej szkoły.

Gratulujemy jeszcze raz wspaniałych wyników naszym tegorocznym maturzystom oraz dziękujemy nauczycielom, uczniom, rodzicom i organowi prowadzącemu Gminie Kleszczów.

OBEJRZYJ TRANSMISJĘ UROCZYSTOŚCI:  https://youtu.be/6fsnCFQiGwE

https://belchatow.naszemiasto.pl/ranking-perspektyw-2022-technikum-w-kleszczowie-najlepszym/ar/c1-8628951

https://tvn24.pl/biznes/z-kraju/perspektywy-2022-ranking-liceow-i-technikow-ktore-szkoly-srednie-sa-najlepsze-w-polsce-5556078