Rywalizacja o stypendium „Queen Hedvig Scholrship”

Miło jest nam poinformować, że pięciu uczniów naszego Technikum Nowoczesnych Technologii dostało się do II etapu rekrutacji do „Zdobądź stypendium „Queen Hedvig Scholrship”. Są to: Łukasz Kasprzak, Aleksander Ałaszewski, Jan Pawelec, Jakub Sztuka i Marcel Słabosz. W II etapie kandydaci przygotowują własne wystąpienia i prezentują je przed Radą Stypendialną. Ten etap ma charakter publiczny i przebiega na zasadach podobnych do realizacji programów typu reality show takich jak np. Dragons’ Den. Transmisję online mogą śledzić wszyscy zainteresowani, a następnie mogą głosować na swoich faworytów do stypendium.

Queen Hedvig Scholarship – transmisja

http://www.queenhedvigscholarship.eu/

Połowę łącznej puli punktów w tym etapie przyznaje Rada Stypendialna, a połowę można zdobyć dzięki głosowaniu publiczności. Transmisja online ze wszystkich spotkań na stronie www.queenhedvigscholarship.eu Po zakończeniu spotkań ze wszystkimi Kandydatami zostanie uruchomiona opcja głosowania na Kandydatów. Każda osoba głosująca będzie mogła oddać jeden głos na swojego faworyta. Po zakończeniu głosowania Komisja Konkursowa II etapu ogłosi Stypendystów. Wspólnie pomóżmy zrealizować ich marzenia. Chłopcom zaś życzymy powodzenia.

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Termin i godzina spotkaniaNagrania
1.Kasprzak Łukasz  3m 17 maja g. 15:00https://youtu.be/L_9fiIo0Vs4
2.Ałaszewski Aleksander  3mg 30 maja g. 15:00https://youtu.be/STg5Pkdugdg
3.Pawelec Jan  3tg 31 maja g. 15:15https://youtu.be/B6gFm5pF1mY
4.Sztuka Jakub  3tg 2 czerwca 15:30
5.Marcel Słabosz  3tg 6 czerwca 15:15