Podsumowanie Programu Edukacyjnego „Kultura Bezpieczeństwa”

27 maja 2022 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi odbyło się uroczyste podsumowanie Programu Edukacyjnego „Kultura Bezpieczeństwa”. Nasza szkoła już po raz siódmy  jest jego aktywnym uczestnikiem.  

Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, kształtowanie świadomości zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy oraz popularyzacja zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa pracy. 

W tegorocznym programie uczestniczyło 37 nauczycieli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  w Kleszczowie.  

Serdecznie wszystkim dziękujemy! – koordynator programu Aleksandra Żarska- Szulc. 

Podziękowanie za udział w projekcie Państwowej Inspekcji Pracy