VI Zjazd Liderów Młodzieżowych

W dniach od 3 do 7 października uczennice naszej szkoły: Julianna Kukuła, Alicja Rosa, Milena Witkowska i Weronika Wójcik wraz z opiekunem Beatą Wysmułek -pedagogiem szkolnym uczestniczyły VI Wojewódzkim Zjeździe Liderów Młodzieżowych.

Motywem przewodnim tegorocznej edycji była „Presja – Depresja”. Właśnie na życzenie młodzieży organizatorzy, czyli Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przygotowali warsztaty dotyczące depresji wśród dzieci i młodzieży, która często jest następstwem uzależnień, stosowania środków psychoaktywnych, zjawisk oraz zachowań agresywnych, brakiem samoakceptacji, czy tolerancji w grupie rówieśniczej. W atrakcyjnej, warsztatowej formie uczniowie – Młodzi Liderzy pozyskiwali wiedzę potrzebną do szerzenia profilaktyki w ich własnych środowiskach. Liderzy młodzieżowi spotkali się w ramach Kongresu m.in. z Markiem Plawgo – sportowcem, lekkoatletą, ambasadorem akcji „Twarze Depresji. Nie oceniam. Akceptuję”, który sam zmierzył się z tą straszną chorobą. Uczestniczyli w warsztatach „Żywa biblioteka” – czyli mieli możliwości poznania sposobu na przełamanie dotychczasowego, stereotypowego sposobu myślenia, z pomocą Człowieka-Książki, kogoś, kto reprezentuje daną grupę społeczną. Obecni byli m.in. ksiądz, policjant, młoda mama, Ukrainka, bezdomny i inne osoby – ci, których tak łatwo oceniamy każdego dnia nie zamieniając z nimi nawet słowa.

Liderzy uczyli się też tańca współczesnego, sprzątali las i integrowali śpiewając przy ognisku. Na zakończenie Kongresu zadaniem każdej szkoły było przedstawienie prezentacji obrazującej działania liderskie we własnym środowisku. Było to naprawdę kilka wspaniałych, bezcennych dni, które na długo zostaną w naszej pamięci.

W nawiązaniu do powyższego wydarzenia i związanej z nim tematyki zapraszam do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie pedagoga szkolnego dotyczącymi depresji oraz miejsc, gdzie można zwrócić się o pomoc.