Łódzki Ranking Liceów i Techników Perspektywy

11 stycznia 2023 r. odbyła się Gala Łódzkiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy, zorganizowana na Uniwersytecie Łódzkim, w której uczestniczyła pani dyrektor Agnieszka Nagoda-Gębicz. Podczas uroczystości w Pałacu Biedermanna przedstawiono top10 – najlepsze licea i technika w województwie łódzkim. Jesteśmy dumni, że kolejny raz na 1 miejscu w naszym województwie jest Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie. Gratulujemy tegorocznym absolwentom i wszystkim nauczycielom ich uczących.  

https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/ranking-perspektywy-2023-na-ul-ogloszono-najlepsze-szkoly-w-lodzkiem