Uczniowie Technikum kolejny raz uczestniczą w konkursie CanSat 2023

CanSat to międzynarodowy konkurs Europejskiej Agencji Kosmicznej. Polega on na samodzielnym konstruowaniu symulatorów sond kosmicznych przez uczniów i uczennice oraz przeprowadzeniu za ich pomocą badań naukowych. Dzięki temu młodzież ma szansę zaangażować się w autorski projekt naukowy i inżynierski, już na etapie edukacji szkolnej.

Celem konkursu jest:

  • zaprojektowanie i zbudowanie minisatelity typu CanSat, o wielkości i kształcie zbliżonym do puszki po napoju
  • możliwość przejścia przez wszystkie etapy rzeczywiste goprojektu kosmicznego: od zdefiniowania celów misji, przez zaprojektowanie minisatelity CanSat, uwzględnienie wszystkich głównych podsystemów obecnych na satelicie, budowę prototypu, przeprowadzenie testów, budowę Cansata w ostatecznej formie (tzw. „lotnej”), start misji, aż do analizy uzyskanych podczas lotu danych; włączając w to zarządzanie projektem jego finansowanie i promocję misji,
  • rozwój kompetencji STEM (science, technology, engineering, mathematics) uczniów oraz ich umiejętności związanych z pracą projektową.

W naszej szkole mamy 2 kreatywne zespoły. Ze wszystkich zespołów startujących w konkursie do II etapu Konkursu CanSat 2023 dostało się 25, w tym 2 nasze i walczą o zwycięstwo. https://esero.kopernik.org.pl/konkurs-cansat/

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów w ramach działań naukowych i oświatowo – wychowawczych wsparła realizację i udział uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie w konkursie CanSat, poprzez udzielenie dofinansowania w kwocie 7 000 zł. na zakup niezbędnych materiałów i urządzeń do budowy symulatora sond kosmicznych.

Poznaj nasze zespoły!

Zespół KSP TickSat w składzie: Olivier Kaczmarzyk, Jerzy Tomczuk, Łukasz Kasprzak, Filip Gawroński, Kacper Chałubek, Piotr Chybalski pod opieką dr inż. Wojciecha Rosiaka. Kanał na FB uczniów biorących udział w zawodach CanSat. https://fb.watch/i6NC2wtI7m/

Zdjęciu grupowe zespołu

Zespół Dr. Spacer w składzie Jan Gradoń, Wiktor Kaczmarek, Konrad Majcher, Kuba Retkiewicz, Adam Rzepecki, Krzysztof Zabłocki pod opieką dr inż. Jacka Swiniarskiego https://www.instagram.com/dr_spacer, https://www.facebook.com/profile.php?id=100085938624627, http://drspacer.pl.