Uroczysta gala Olimpiady „ELEKTROMECHATRON” z udziałem naszych 5 finalistów

W dniach 29-30.05.2023 r. uczniowie naszego technikum – finaliści Olimpiady Elektroników i Mechatroników ELEKTROMECHATRON grupie mechatronicznej:

  • Kacper Chałubek, Szymon Strzelczyk, Krzysztof Zabłocki – IV miejsce w kraju
  • Jakub Wiśniewski – V miejsce
  • Marcel Słabosz – VI miejsce

wraz z opiekunem panem Dariuszem Wrąblem uczestniczyli w uroczystej gali Olimpiad SEP: EUROELEKTRA, ELEKTROMECHATRON, POLTELEINFO.

W pierwszym dniu tej dwudniowej uroczystości finaliści wzięli udział w warsztatach:

  • Kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznych, ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym –firma SONEL
  • Programowanie urządzeń IoT w Pythonie

oraz w wycieczce i zwiedzaniu Bydgoszczy.

Drugiego dnia (30.05) na terenie kampusu Politechniki Bydgoskiej odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród Laureatom i Finalistom Ogólnopolskich Olimpiad: Euroelektra, Elektromechatron oraz Polteleinfo. Podczas wydarzenia uczestnicy wysłuchali prezentacji firmy APS Advanced Protection Systems oraz TFKable.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym oraz ich nauczycielom i życzymy dalszych sukcesów.

Głównym organizatorem Olimpiad jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich, stałym współorganizatorem Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Politechniki Bydgoskiej oraz Uniwersytet Morski w Gdyni. Partnerem wydarzenia jest także Ministerstwo Edukacji i Nauki. Sponsorami nagród byli: PSE, APS Advanced Protection Systems oraz Energo Partner