Spotkanie prewencyjne z przedstawicielem policji

W dniu 7.06.2023 roku na 3 godzinie lekcyjnej odbyło się przedwakacyjne spotkanie z przedstawicielami policji z Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas II i III LO i TNT z naszej szkoły. Tematem były ryzykowne zachowania młodzieży, w tym używanie substancji psychoaktywnych oraz konsekwencje prawne tych zachowań. Pani policjant przypomniała wszystkim o bezwzględnym stosowaniu się do zasad i norm regulujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Ostrzegła także, iż nieprzestrzeganie prawa może doprowadzić do poważnych konsekwencji, np. nadzoru kuratora bądź skierowania sprawy do sądu rodzinnego. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali prelekcji, a następnie zadawali pytania, na które funkcjonariuszka udzielała wyczerpujących odpowiedzi.

Mam nadzieję, że fachowe przeprowadzenie zajęć przez specjalistę w dużym stopniu przyczyni się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i niebezpiecznych wśród uczniów oraz pozytywnie wpłynie na ich zachowanie w szkole i poza nią.

Spotkanie zorganizowała pedagog szkolny Beata Wysmułek.