Podsumowanie Programu Edukacyjnego „Kultura Bezpieczeństwa”

12 czerwca 2023 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi odbyło się uroczyste podsumowanie Programu Edukacyjnego „Kultura Bezpieczeństwa”. Nasza szkoła już po raz ósmy jest jego aktywnym uczestnikiem.

Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, kształtowanie świadomości zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy oraz popularyzacja zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa pracy.

W tegorocznym programie uczestniczyło 39 nauczycieli oraz 387 uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie.

Serdecznie wszystkim dziękujemy! – koordynator programu Aleksandra Żarska- Szulc.

Podziękowanie za udział