Ważne informacje dla Rodziców wychowanków internatu

 1. Zakwaterowanie uczniów do internatu rozpocznie się po rozpoczęciu roku szkolnego
  w dniu 4.09.2023 r. od godziny 12.00 dla uczniów, którzy w poprzednim roku mieszkali w internacie i od godziny 14.00 dla uczniów klas pierwszych.
 2. Koszt jednego miejsca w internacie wynosi 400 zł. Odpłatność za internat należy regulować z góry obowiązkowo do dnia 15. każdego miesiąca.
 3. Internat umożliwia uczniom korzystanie z wyżywienia w stołówce SOLPARKU. Stawka dzienna wyżywienia wynosi 52,50 zł. W tym: śniadanie kosztuje 15 zł, obiad kosztuje 23 zł i kolacja 14,50 zł. Rodzic / pełnoletni uczeń składa pisemną deklarację żywieniową, określając, z których posiłków będzie dziecko korzystało (śniadanie, obiad, kolacja).W przypadku zmiany należy złożyć deklarację do dnia 15. miesiąca poprzedzającego chęć tej zmiany. Pierwszym świadczeniem jest śniadanie w dniu 5.09.2023 r. Odpłatność za wyżywienie należy regulować w SOLPARKU.
 4. Internat pracuje od niedzieli od godziny 17.00 do piątku do godziny 18.00.
 5. Nauka własna odbywa się w godz. od 16.30-18.00 i od 19.30-21.00 (w tym czasie młodzież musi przebywać w swoich pokojach na terenie internatu).
 6. Wyjścia po godz. 19.00 lub w trakcie nauki własnej możliwe są tylko w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach za zgodą wychowawcy.
 7. Na wszystkie wyjazdy z internatu poza dom rodzinny oraz na wyjazdy w środku tygodnia (w tym wyjazdy własnym samochodem), wychowanek musi posiadać pisemną zgodę rodziców.
 8. Wyjazd do domu w trakcie zajęć wymaga zwolnienia się
  u wychowawcy klasy oraz zgody wychowawcy lub kierownika w internacie. Rodzic potwierdza telefonicznie przyjazd dziecka do domu.
 9. Powrót z domu do internatu przewidziany jest najpóźniej w niedzielę do godziny 21.00. Każdorazowy późniejszy powrót lub nieobecność wychowanka w internacie należy zgłosić telefonicznie do wychowawców/kierownika internatu.
 10. W razie choroby wychowanek musi zostać zabrany do domu. W czasie lekcji nigdy nie może przebywać w internacie. Na przyjazd rodzica czeka w szkole pod opieką wyznaczonego nauczyciela.
 11. Mieszkańcy internatu zobowiązani są do samodzielnego utrzymania należytej czystości
  i przestrzegania porządku w pokojach, w łazienkach z wykorzystaniem własnych środków czystości.
 12. Inne sprawy wyjaśnia REGULAMIN INTERNATU (do wglądu u kierownika internatu, wychowawców i na stronie internetowej). Bardzo prosimy o zapoznanie się z nim.
 13. Rodzice zobowiązani są do regularnego utrzymywania kontaktu z wychowawcami i kierownikiem internatu.

Telefony kontaktowe:

(0-44) 731-65-63   – wychowawcy, kierownik   

(0-44) 731-65-60   – sekretariat szkoły