Egzamin zawodowy – zdawalność 100 %

31 sierpnia 2023 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi ogłosiła wyniki egzaminów zawodowych przeprowadzonych w sesji lato 2023 r. Z przyjemnością informujemy, że wszyscy uczniowie Technikum z klasy 4 m i 4 t przystąpili do egzaminu i wszyscy zdali egzaminy w części pisemnej i praktycznej uzyskując bardzo dobre wyniki.

Nazwa i symbol zawoduKwalifikacja Zdawalność egzaminu
311909 – Technik automatykELM.01Województwo łódzkie91%
Kraj92%
Kleszczów100%
311410 – Technik mechatronikELM.03Województwo łódzkie86%
Kraj86 %
Kleszczów100%

Certyfikaty potwierdzające uzyskane kwalifikacje

  • 4 m – ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
  • 4 t – ELM.01 Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej

zostaną przekazane do szkół 8 września 2023 r. Wszystkim uczniom i nauczycielom przygotowującym do egzaminów serdecznie gratulujemy!