ŁÓDZKI SALON MATURZYSTÓW

21września 2023 roku uczniowie klas 4b i 5t wzięli udział w Salonie Maturzystów, który został zorganizowany na Uniwersytecie Łódzkim. Młodzież mogła się zapoznać z ofertą edukacyjną oraz systemem rekrutacji na studia na poszczególnych uczelniach. Uczniowie mieli okazję zdobycia informacji od przedstawicieli różnych kierunków a na stoisku Perspektyw odebrać egzemplarz „Informatora dla Maturzystów 2024”. Opiekunami podczas wyjazdu byli: p .Ilona Bujacz, p. Tomasz Bednarski i p. Marek Jarząbkowski.