XIV Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II

9 października odbyła się XIV edycja konkursu wiedzy o Janie Pawle II. W tym roku do I części konkursu przystąpiło 16 uczniów ze szkół: SP w Kleszczowie, SP w Łękińsku, LO w Kleszczowie i Technikum w Kleszczowie. Do części II zakwalifikowało się 10 osób.  Wyniki konkursu są następujące:

w kategorii klas IV-VI:

I miejsce – Aleksandra Gębicz – SP w Łękińsku

II miejsce – Piotr Przywara , Tomasz Piecyk – SP w Łękińsku

w kategorii klas VII-VIII, liceum, technikum:

I miejsce – Leonard Bandos – Technikum w Kleszczowie

II miejsce –Lena Zawiślak – SP w Łękińsku, Karolina Olczyk – Liceum w Kleszczowie.