XXIII Dzień Papieski

15 października 2023 r. odbyły się ogólnopolskie obchody Dnia Papieskiego. Organizacją uroczystości zajęła się społeczność naszej szkoły, a w działaniach tych wsparła nas Kleszczowska Orkiestra Dęta pod przewodnictwem kapelmistrza Sławomira Szafrańskiego. Uroczystość rozpoczęła się wspólnym spotkaniem pod pomnikiem św. Jana Pawła II, gdzie przedstawiciele instytucji i placówek oświatowych z terenu Gminy Kleszczów złożyli kwiaty i znicze. Wspólnie odśpiewano „Barkę” przy akompaniamencie orkiestry.

Następnie wszyscy udali się na uroczystą Mszę św., podczas której nasi uczniowie: Magdalena Domagała, Igor Rutkowski, Wiktor Falarz czytali modlitwy i śpiewali psalmy. Podczas nabożeństwa młodzież naszej szkoły: Otylia Turlejska, Klara Turlejska, Bianka Cybulska, Alicja Kulbat, Filip Dylak Izabela Kralka, Amelia Stefaniak i Łukasz Durka przedstawiła montaż słowno – muzyczny zatytułowany „Jan Paweł II – Cywilizacja życia”. Kolejnym punktem obchodów XXIII Dnia Papieskiego było nagrodzenie laureatów konkursów: plastycznego i wiedzy o Janie Pawle II. Przy tej okazji można było obejrzeć konkursowe prace plastyczne wykonane przez najmłodszych mieszkańców gminy Kleszczów. Dyrektor naszej szkoły pani Agnieszka Nagoda – Gębicz wraz panem Sławomirem Chojnowskim Wójtem Gminy Kleszczów i panią Katarzyna Biegałą przewodniczącą Rady Gminy Kleszczów, wręczyli nagrody i dyplomy. Ostatnim punktem uroczystości była degustacja kremówek papieskich, które przygotował i rozprowadzał Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie. W tym dniu, jak co roku w ramach Dnia Papieskiego odbyła się zbiórka pieniędzy na stypendia, wypłacane uczniom przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Dziękujemy wszystkich zaangażowanym nauczycielom za przygotowanie uroczystości i konkursów papieskich: Marii Krupskiej, Bogusławie Gajzler, Michałowi Szurze, Ilonie Bujacz, Annie Harciarek, Aleksandrze Gali – Jaskórzyńskiej, Paulinie Szczepaniak, Emilii Ławskiej, Barbarze Mickiewicz i księżom.