Internat bez łez 

We wrześniu każdego roku grono wychowanków powiększa się o uczniów nowozamieszkałych. Pierwsze klasy uczestniczą w spotkaniach, które przybliżają im tajniki internackiego życia, pomagają odnaleźć w grupie obcych ludzi, pozwalają poznać się nawzajem, otworzyć się na przyzwyczajenia i potrzeby innych mieszkańców. Jak widać poznawanie się budzi radość!