Mamy Laureata i finalistę XLIVII OOWEE

Wojciech Szafrański z kl. IV t (technik automatyk) uzyskał 2 miejsce w kraju i tytuł laureata w grupie automatyka 47 Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej (OOWEE). Kacper Chałubek z kl. Vm (technik mechatronik) – w tej samej olimpiadzie w grupie elektronika –  zdobył 7 miejsce i tytuł finalisty

Uczniowie – poza zaświadczeniami potwierdzającymi uzyskane tytułu –  weszli w posiadanie Diamentowych Indeksów AGH w Krakowie oraz są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego.

Serdecznie gratulujemy.

W tym roku etap II część B  oraz centralny OOWEE odbył się w Mielcu. Organizatorem Olimpiady jest Akademia Górniczo–Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

OOWEE jest rozgrywana w następujących grupach tematycznych: 1) elektrycznej, 2) elektronicznej, 3) mechatronicznej, 4) teleinformatycznej, 5) elektroniki i informatyki medycznej, 6) informatycznej, 7) automatycznej.

Pierwszych sześciu finalistów z każdej grupy tematycznej zostaje laureatami Olimpiady.

Zawody Olimpiady są trójstopniowe: 1) zawody pierwszego stopnia (etap szkolny), 2) zawody drugiego stopnia (etap A na terenie AGH oraz etap B – na terenie szkoły- gospodarza), 3) zawody trzeciego stopnia (etap finałowy na terenie szkoły-gospodarza) – mają charakter otwarty. Odbywają się oddzielnie dla każdej grupy tematycznej, w obecności zaproszonych gości, opiekunów i pozostałych uczestników zawodów oraz widzów.