Program Sportowe Talenty

Z początkiem marca w Naszej szkole realizowany będzie program SPORTOWE TALENTY, rekomendowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Głównym założeniem programu jest uzyskanie kompleksowej diagnozy kondycji fizycznej dzieci i młodzieży. Odkrywanie wśród uczniów sportowych talentów, zachęcanie ich do podejmowania różnorodnej aktywności fizycznej. Wśród czterech testów, które będą przeprowadzane podczas lekcji wf-u znalazły się: skok w dal z miejsca, Beep Test, bieg wahadłowy 10 x 5 m, plank. Docelowo zanonimizowane wyniki testów będą udostępniane związkom i klubom sportowym które- za pośrednictwem szkoły- będą mogły kontaktować się z rodzicami, aby zaproponować dalszy sportowy rozwój dziecka.

logo programu