Relacja z pobytu uczniów klas Technik Automatyk na zagranicznym stażu zawodowym w Dreźnie

Dzień 3 – 21.09.2021r.

Wstaliśmy o 7.00, poranek był ciężki, na śniadanie udaliśmy się o 7.30. Na zajęcia, jak co dzień dojechaliśmy tramwajem, na godz. 9.00. Zajęcia zaczęliśmy od powtórki wiadomości z dnia wczorajszego, potem omówiliśmy funkcje robotów we współczesnym przemyśle oraz przykłady wysoko wyspecjalizowanych robotów i ich dziedziny zastosowania. Naszego trenera stażu też nauczyliśmy kilku słów  po polsku. Zajęcia zakończyliśmy o  godz. 14.30
i udaliśmy się w do centrum miasta na spacer oraz na zakupy do galerii handlowej.  Następnie wróciliśmy do naszego hotelu na obiadokolację. Wieczór upłynął na wspólnej integracji podczas gry w „Mafię”.