IV Radomszczańskie Forum Przedsiębiorczości w Radomsku

W środę, 28 września grupa uczniów TNT wraz z nauczycielami p. Renatą Kina-Neumann i p. Elizą Jagła uczestniczyli w IV Radomszczańskie Forum Przedsiębiorczości w Radomsku. Tematem przewodnim było pytanie „Dokąd zmierza gospodarka?”.

W programie Forum zaplanowano dwa panele: „Metody zarządzania sporami” (zagadnienia związane z mediacją i innymi sposobami polubownego rozwiązywania sporów w obrocie gospodarczym) oraz „Inflacja, recesja i drogi wyjścia z kryzysu” (wykład pt. Demografia, wzrost i inflacja: skąd przyszliśmy i dokąd zmierzamy” wygłosił prof. Dr hab. Filip Chybalski z PŁ).

Przygotowano także wiele imprez towarzyszących, m.in. Forum Młodych (warsztaty fotograficzne i warsztaty „Młodzi liderzy mają głos”), warsztaty „Zero Waste”, koncert Orkiestry Dętej EXPRESJA oraz stoiska promocyjne – w tym także stoisko promujące walory turystyczne Powiatu Radomszczańskiego.

Nasi uczniowie uczestniczyli w warsztatach „Młodzi liderzy mają głos” polegających na zaprojektowaniu przedsięwzięcia, które będzie skierowane do młodzieży. Projekt ten został wyróżniony i nagrodzony.