Nagroda dla najbardziej zaangażowanych w życie szkoły uczniów- spotkanie integracyjne 

6 września odbyło się w leśnej altanie „pod Grzybkiem” spotkanie integracyjne na wniosek opiekuna SU. Była to nagroda dla ponad 100 uczniów szczególnie zaangażowanych w życie szkoły w ubiegłym roku szkolnym. Za organizację wydarzenia szczególnie dziękujemy Radzie Rodziców, która zafundowała uczestnikom ciepły posiłek (żurek i kiełbaski), sekcji technicznej SU, która odpowiadała za transport ławek i żywności, zarządowi SU, który dopilnował, aby dla wszystkich wystarczyło napojów oraz tym wszystkim którzy wsparli nas upieczonym ciastem, aby osłodzić wspólne chwile.

Impreza była okazją do zabawy, rozmów i ostatniej chwili wytchnienia przed kolejnym trudnym rokiem szkolnym, ale również okazją do zacieśnienia współpracy – przy szykowaniu i sprzątaniu pomagali wszyscy.   Była to również okazja do ustalenia zasad działania i wybrania nowych koordynatorów sekcji samorządowych.  Samorząd Uczniowski dziękuje bardzo wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc przy organizacji spotkania. Liczymy na kolejne organizowane wspólnie przedsięwzięcia i zaangażowanie jak największej liczby uczniów!