INFORMACJA O TELEFONACH ZAUFANIA ORAZ INFOLINII WSPARCIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ DOROSŁYCH, KTÓRZY POTRZEBUJĄ POMOCY.

Dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym, które mają problemy w domu, w szkole, w tym w relacjach rówieśniczych, przy zapewnieniu anonimowości i pełnej dyskrecji, mogą skontaktować się ze specjalistami i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.

W ramach działań telefonów/infolinii specjaliści świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.

Załączone telefony gwarantują szybki dostęp do informacji i wsparcia, jak również podejmowanie interwencji w sprawach ważnych z punktu widzenia zdrowia psychicznego i bezpieczeństwa dzieci oraz młodzieży.

Informacja o źródłach pomocy

PSYCHOLOG

Wiejski Ośrodek Kultury w Łękińsku ul. Szkolna 2

Dyżury psychologa odbywają się w następujących terminach:

· wtorek w godz. 17.00-21.00,

· czwartek w godz.17.00-21.00,

· sobota w godz. 9.00-21.00.

Osobą prowadzącą spotkania jest psycholog Pani Monika Siemiątkowska.

Umówienie wizyty pod numerem telefonu 725 863 338.

PSYCHIATRA

Mieszkańcy Gminy Kleszczów mogą skorzystać z porad w Gabinetach Specjalistycznych lekarzy psychiatrów w Bełchatowie i Radomsku:

· Wioleta Komar ul. L. i M. Kaczyńskich 15 (dawna ul. 19-Stycznia), 97-400 Bełchatów

· Jerzy W. Olszewski ul. Edwardów 2A, 97-400 Bełchatów

· Marta Lipin ul. Fabianiego 7, 97-500 Radomsko

Dzień wyznaczony na porady to każdy czwartek, rejestrować można się na godz. 13.00 lub 16.00.

Rejestracja jest prowadzona pod nr telefonu 725-863-338.

Telefoniczne wsparcie psychologa

Z ramienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, zostały uruchomione telefoniczne porady psychologiczne w zakresie specjalistycznego poradnictwa.

Porady udzielane są codziennie, w godzinach 16.30-18.30, tel.: 690-141-700.

Informujemy także, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełchatowie uruchomiła specjalny telefoniczny dyżur dla dzieci starszych oraz młodzieży.

Wsparcie można uzyskać pod numerem tel.: 797-258-767.

Dyżury prowadzone są: w każdą środę w godzinach

8.00-12.00, w każdy piątek w godzinach 8.00-12.00.

Udzielana w takiej formie pomoc jest bezpłatna.