Kształcimy dla nauki, gospodarki i rynku pracy

21 listopada 2023 r. wicedyrektor szkoły p. Aleksandra Ignasiak-Smela reprezentowała nasza szkołę w zorganizowanej w Warszawie konferencji zatytułowanej: „Kształcenie dla nauki, gospodarki i rynku pracy”. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Naczelną Organizację Techniczną i Związek Rzemiosła Polskiego pod patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Podczas konferencji podejmowano problematykę kształcenia zawodowego na różnych poziomach systemu edukacji.

Do zaprezentowania dobrych praktyk organizatorzy zaprosili jedynie 4 szkoły z całej Polski. W tym wąskim gronie znalazło się nasze technikum. Pani wicedyrektor w module konferencji: „Szkoła inkubatorem przedsiębiorczości/innowacyjności” przedstawiła zebranym ciekawe inicjatywy i projekty realizowane przez naszą szkołę. Dużo uwagi poświęciła sukcesom uczniów, akcentując kreatywność młodzieży oraz nowatorskość podejmowanych działań. Uczestnicy obrad zgodnie uznali, że takie szkoły jak nasza wykorzystują potencjał uczniów i nauczycieli i niewątpliwie przyczyniają się do zaspokajania potrzeb prawidłowo rozwijającej się gospodarki i rynku pracy.