Konkurs na najlepszych młodych tłumaczy w Unii Europejskiej Juvenes Translatores

23 listopada 2023r. odbył się konkurs tłumaczeniowy „Juvenes Translatores” organizowany przez Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń Pisemnych w Komisji Europejskiej. Konkurs skierowany był do 17-letnich uczniów szkół średnich. Szkoły zostały wybrane losowo; liczba szkół, które mogą uczestniczyć w konkursie w każdym kraju zależy od liczby miejsc danego kraju w Parlamencie Europejskim, dlatego z Polski w konkursie mogły uczestniczyć 52 szkoły.

Uczestnicy mieli za zadanie przetłumaczyć jednostronicowy tekst z jednego z 24 języków urzędowych UE na dowolny inny język UE. Ich prace zostaną sprawdzane przez zawodowych tłumaczy Komisji Europejskiej. Laureaci (po jednym z każdego kraju UE) zostaną zaproszeni do Brukseli na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się wiosną 2024 r.