Zajęcia strzeleckie na Strzelnicy w Sulmierzycach

W dniu 24 listopada 2021 r. Okręgowy Klub Strzelectwa Sportowego „10 – ka” zorganizował zajęcia strzeleckie dla chętnych uczniów naszej szkoły w strzelaniu z karabinu. Celem zajęć było podniesienie wyszkolenia strzeleckiego młodzieży oraz wyłonienie najlepszych strzelców.
Uczestnicy zajęć strzelali w konkurencji karabin sportowy (tarcza regulaminowa, przyrządy celownicze zamknięte) oraz karabin sportowy (przyrządy celownicze otwarte). Opiekę nad młodzieżą oraz programem strzelań realizował Piotr Szczepaniak.

Do klasyfikacji zaliczono łączną ilość punktów z obu konkurencji. Najlepsze wyniki wśród uczniów uzyskali:
1.  miejsce  Klaudiusz Karasek

2.  miejsce  Maria Włodarczyk

3. miejsce   Filip Olszewski

4. miejsce   Maciej Godlewski