Akcja edukacyjna „Hazard? Nie daj się wciągnąć!”

15 grudnia 2023 r. uczniowie klas 1a, 1b, 2a, 2b, 3m, 4b, 4t, 5t, 5m uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych zorganizowanych w ramach akcji edukacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej. Zajęcia trwające godzinę lekcyjną dla każdej klasy przeprowadzili Państwo: mł. aspirant Marzena Teperska oraz st. rachmistrz Rafał Ginter z Delegatury Urzędu Celno – Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim. Zajęcia prowadzone przez trenerów KAS miały przede wszystkim ostrzec młodzież przed niebezpieczeństwem jakie wiąże się z udziałem w nielegalnych grach hazardowych. 

Kampanię KAS objął honorowym patronatem Minister Edukacji i Nauki, założenia akcji wpisują się w działania MEiN w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczniów oraz wzmocnienia profilaktyki uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.

Logo akcji Hazard? Nie daj się wciągnąć!

W ramach akcji omówiono:
 czym jest nielegalny hazard i jakie mogą być skutki uczestniczenia w takich grach,
 zagrożenia wynikające z hazardu, w tym z pozornie bezpiecznych gier internetowych,
 skutki uzależnień od hazardu.